ZURE ENPRESAN ABSENTISMOA %70-EAN MURRIZTU ETA ZURE LANGILEEN LAN-OSASUNA HOBETU NAHI DUZU?


Inoiz galdetu diozu zeure buruari lanean sortutako arazo muskuloeskeletikoetatik eratorritako minak nola prebenitu edota hobetu eta era horretan, enpresaren produktibitatea areagotu?

Bizkarrean, sorbaldan, belaunetan, eta zerbikaletan errepikatzen edo kronikoak diren minen prebentzioan eta tratamenduan egiaztatutako konponbideak eskaintzen dizkizugu. Sortzen diren ondoez ohiko horien ondorioz, langileak ez dira lanpostura joaten, lan erritmoa motelagoa izaten da eta minen edo artikulazioen mugikortasun faltagatik langileak ez dira hain eraginkorrak.

Gure metodo honi esker, 40 lurralde baino gehiagotan pertsonen Lan-osasunak arrakasta handiarekin hobetzera egin du.

40 urte baino gehiago duen David Health Solutions teknologia esklusiboa, langileen ahalmen funtzionala indibidualki neurtzeko gai da, ondoren, enpresaren eta langilearen beharretara egokitzen den berariazko programa garatzeko.

Tratamendu muskuloeskeletikoaren aurrerapen zenbatetsi eta egokitzen dugu langileak pertsonalki eta profesionalki bizimodu osasuntsua, aktiboa eta artikulazioetan minik gabekoa garatu dezan.

Aurrerapena neurtu eta emaitzak egiaztatzen ditugu zure enpresaren produktibitatea hobetzeko.

Vitoria-Gasteizko zure enpresan Lan-osasuna hobetzeko sortu daitezkeen galderak


Zure enpresarentzat Nordic Klinikak eskaintzen duen tratamendu muskuloeskeletiko nordikoaren onurak

- Langileen egoera fisikoa hobetzea.

- Giharretako garapen pertsonalizatua eta kontrolatua.

- Arazo muskuloeskeletikoen kronifikazioa saihestea.

- Absentismoaren %70-eko murrizketa.

- Errendimendu laboralaren eta produktibitatearen hazkuntza.

- Eraginkortasun maximoa gutxieneko esposizioarekin.

- Enpresaren irudia hobetzea.Enpresako absentismoa murriztu eta langileen Lan-osasuna hobetzen du.

GUREKIN BILDU

Nordic Klinikako metodoaren abantailak